Brabantse Wal, bijzondere waterhuishouding en nieuwe kansen natuurontwikkeling